Make your own free website on Tripod.com
Bruno persoonlijk
Bruno als schepen
Bruno Brusselt
krantenartikelen, cabaretteksten, ...
foto's en filmpjes
contact
home

>> Bruno Brusselt
>> Bestuur Stad Brussel
>> Uittips (waar naartoe in Brussel)

>> Bestuur Stad Brussel

Na de verkiezingen van 8 oktober 2000 haalde Groen! Brussel-Stad (toen nog Agalev) voor de eerste keer één gemeenteraadszetel binnen.

1766 stemmen hadden we daarvoor nodig. Bruno De Lille (333 stemmen) was lijsttrekker en mag dan ook zetelen.

De Brusselse gemeenteraad telt 47 gemeenteraadsleden (waaronder 9 schepenen en 1 burgemeester).

 
bovenaanzicht van de grote markt van brussel

PS, Ecolo, Groen! en CDh-CD&V hebben samen een meerderheid van 27 zetels. MR, VLD, Spirit & Vlaams Blok zorgen voor de oppositie.

Bruno De Lille is Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Gelijke Kansen en Internationale Solidariteit in het college van de Stad Brussel.

Het volledige college van burgemeester en schepenen bestaat uit:

Freddy THIELEMANS (PS)
Burgemeester, en ook bevoegd voor Financiën

Henri SIMONS (ECOLO)
1e Schepen
Schepen van Cultuur, Ruimtelijke Ordening en de Bescherming van het Erfgoed

Carine VYGHEN (PS)
Schepen van Personeel, Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Bruno DE LILLE (Groen!)
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Gelijke Kansen en Internationale Solidariteit

Jean-Baptiste DE CREE (PS)
Schepen van Burgerlijke Stand en het Wagenpark

Marie-Paule MATHIAS (ECOLO)
Schepen van Openbare Ruimten, Groenvoorzieningen en Speelpleinen

Chantal NOEL (CDH)
Schepen van Familie, Erediensten en de Aankoopcentrale

Faouzia HARICHE (PS)
Schepen van Jeugd en Onderwijs

Philippe DECLOUX (ECOLO)
Schepen van Participatie, Leefmilieu, Mobiliteit, Coördinatie van het Woonbeleid, Handel en Toerisme

Bertin MAMPAKA (CDH)
Schepen van Openbare Netheid, Sport en Stadseigendommen

Yvan MAYEUR (PS)
Voorzitter van het OCMW van Brussel